EL  dia 3 de desembre, ha estat escollit per l’ONU per celebrar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.
L’objectiu és que es  pugui “recordar a la societat que les persones amb discapacitat tenen moltes capacitats i tota una sèrie de drets, com qualsevol altre ciutadà”.

La consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració, Fina Santiago, ha presentat el llibre “Deficiències, discapacitats i minusvalideses de la premsa”, de la doctora en història contemporània de la UIB i llicenciada en periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, Catalina Amer.

Segons Amer , els mitjans de comunicació poden oferir una imatge real de les persones amb discapacitat,  fent arribar les seves reivindicacions i mancances a la societat i a aconseguir que aquestes peticions —com podrien ser l’agilitat en l’aplicació de la Llei de la dependència o l’increment del suport per a programes de formació i inserció social i laboral— es converteixin en realitat.

( més informació  )