El curso 2009-2010 ya no tendremos la nomenclatura de  Aula Substitutoria de Centre Específic.

A partir de ahora,  y debido a la  "Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, de 29 de gener de 2009, per la qual es regula la creació i el funcionament de les unitats educatives amb currículum propi  en centres ordinaris per als nivells obligatoris en  centres sostinguts amb fons públics", nuestras aulas pasan a llamarse  U.E.C.P.

Por este motivo, hemos cambiado la dirección de nuestro blog ara adaptarnos mejor a la nueva normativa . El nuevo enlace es :   http://uecpsablancadona.blogspot.com


¡¡¡¡¡¡  OS ESPERAMOS ALLÍ !!!!!!!!